Lännerstasundet

Genom att rikta vår uppmärksamhet till sinnesintryck från omgivningen kan vi få en paus från tankar och funderingar.
Detta kan vara ett bra sätt att komma till ro och skapa förutsättning för mental och känslomässig återhämtning.

Men ibland kan det upplevas svårt att ta sig tid till eller hitta en plats för denna paus. STILL är gjort för att underlätta detta.

Projektet består av 12 filmer som varar i mellan 5–20 minuter.
Varje film visar en vy i Nacka med tillhörande ljud och en röst som uppmanar betraktaren att fokusera på skiftningarna som syns och hörs.

STILL montage
STILL montage
STILL montage
STILL montage

Filmerna har spridits via en folder som kunde hämtas gratis på vårdcentraler, dagliga verksamheter, bibliotek och hos andra aktörer i Nacka.

Foldern innehåller stillbilder av filmerna med en tillhörande qr kod som kan skannas med kameran på en smartphone, vilket startar respektive film.

Folder:


Projektet genomfördes med stöd från Kulturförvaltningen i Nacka.

© Truls Nord 2021