STILL är ett pågående projekt med mål att ge publiken möjlighet att uppleva en stund av lugn genom uppmärksamhet på skiftningar i naturen.

Projektet består av 12 filmade naturtablåer i Nacka, där betraktaren uppmanas att fokusera på skiftningarna som syns och hörs i varje film. Filmernas varar mellan 5–20 minuter.

Filmerna skall spridas via en folder som kan hämtas gratis på vårdcentraler, daglig verksamhet, bibliotek och hos andra aktörer i Nacka.

Foldern innehåller stillbilder av filmerna med en tillhörande qr kod som kan skannas med kameran på en smartphone, vilket startar respektive film. Filmerna kommer även kunna upplevas på annan digital plattform via denna hemsida.

Folder dummy:

Text i foldern:

Genom att rikta vår uppmärksamhet till sinnesintryck från omgivningen kan vi få en paus från tankar och funderingar. Detta kan vara ett bra sätt att komma till ro och få mental och känslomässig återhämtning.

Det kan ibland upplevas svårt att ta sig tid till eller hitta en plats för denna paus. STILL är gjort för att underlätta detta.

Denna folder innehåller länkar till filmer som är framtagna för att uppmärksamma det som hörs och syns vid utvalda vyer i Nacka.

För att se filmerna på en smartphone, öppna kamera-appen och rikta telefonens kamera mot qr-koden under varje bild, välj sedan länken som dyker upp. Filmerna kan också ses på still-nacka.se.

Du behöver ha hörlurar eller på annat sätt kunna lyssna till filmens ljud.

När du har sett några av filmerna, prova gärna att placera dig på en punkt i din egen tillvaro och rikta din uppmärksamhet till det du tar in via dina sinnen.

Kungshamn (stillbild från film)

Projektet genomförs med stöd från Kulturförvaltningen i Nacka och beräknas vara klart för distribution sommaren/hösten 2021.